2022 Bedelli askerlik yerleri ne vakit açıklanacak? MSB celp ve sevk tarihleri ne vakit?

Samuag

New member
Her yılın ocak ayında bedelli askerlik sevk ve celp tarihleri açıklanıyor. Yurt genelindeki binlerce asker adayı, merakla 2022 celp periyotları ile bedelli askerlik, er ve yedek subay askerlik yerlerinin açıklanmasını bekliyor.

Bedelli askerlik hakkındaki tüm detaylar…

BEDELLİ ASKERLİK HİZMETİNDEN YARARLANMA KAİDELERİ VE MÜRACAAT TEMELLERİ

1. Askerlik çağına girmiş yükümlülerden rastgele bir yaş sonlandırması olmaksızın fiili askerlik hizmetine başlamamış olmak,

2. Yoklamasının yapıldığı tarihte yoklama kaçağı, bakaya yahut gizli olmamak,

3. İstekli olmak ve kendisi, eşi, birinci yahut ikinci derece yasal yakınları, velileri, vekilleri ya da vasileri aracılığıyla e-Devlet üzerinden yahut askerlik şubeleri aracılığıyla 31 Aralık tarihine kadar müracaat yaparak bedelli askerlik tercihinde bulunmak,

4. Yoklaması olmayan yükümlüler için, yoklamaya temel sıhhat muayenelerini 31 Aralık tarihine kadar tamamlayarak “Askerliğe Elverişlidir” sonucu verilmiş olmak,

5. Kanunda belirtilen bedel fiyatını müracaat tarihinden itibaren iki ay içerisinde ve 31 Aralık tarihini geçmemek kaydıyla, sınıflandırılmış yükümlüler için bakaya kalıncaya kadar (bu tarih hariç) peşin olarak ödemek,

6. Temel askerlik eğitimine alınacağı yılın celp ve sevk devirleri için e-Devlet üzerinden yahut askerlik şubeleri aracılığıyla tercihte bulunmak,

7. Sınıflandırma yahut kura çekimi süreci kararında bedelli askerliğe hak kazanmak,

8. Bir aylık temel askerlik hizmetini tamamlamak,

9. Kura kararı bedelli askerliğe seçilemeyenlerden; erteleme hakkı bulunanlar ile öteki statülerde sınıflandırılanlar bakaya kalacakları tarihe kadar (bu tarih hariç) bir daha başvurabilirler.

BEDELLİ ASKERLİK CELP VE SEVK DEVRİ

1. Bedelli askerlikten yararlandırılacak yükümlü sayısı Genelkurmay Başkanlığı ile koordine edilerek Ulusal Savunma Bakanlığı’nca tespit edilir. Bunların temel askerliklerini yapacakları birlikleri ile bu birliklerin kontenjanları Genelkurmay Başkanlığınca 31 Aralık tarihine kadar Ulusal Savunma Bakanlığına bildirilir.

2. İstekli sayısının bedelli askerlikten yararlandırılacak yükümlü sayısından fazla olması halinde yararlandırılacak olanlar Ulusal Savunma Bakanlığınca belirlenen tarihlerde sınıflandırma kurulunca kura çekimi ve sınıflandırma süreçleri bir daha sonraki yılın ocak ayı içerisinde belirlenir. İstekli sayısının bedelli askerlikten yararlandırılacak yükümlü sayısından az olması halinde kuraya tabi tutulmaksızın tüm istekliler bedelli askerlik hizmetinden yararlandırılır.

3. Yükümlülerin kuvvet komutanlıklarına tahsisi, sınıflandırılması ve temel askerlik eğitimini alacakları birlik komutanlıklarına dağıtımı, kuraya tabi tutma süreçleri sınıflandırma kurulunca yapılır.

4. Yükümlülerin bedelli askerlikle ilgili celp ve sevk periyodu değişiklik talepleri, o yıl içerisindeki öbür bir celp periyodunda temel askerlik eğitimini tamamlamak istemesi kaidesiyle Askeralma Genel Müdürlüğünce kıymetlendirilir.

5. Bedelli askerlik hizmetinden yararlanma hakkı elde edenlerin Askeralma Yönetmeliğinin 59’uncu unsurunda belirtilen mazeret halleri;

a. Kendisinin tutukluluğu yahut hükümlülüğü,

b. Kendisinin rastgele bir sıhhat kurumu raporuyla belgelendirilmiş istirahat gerektiren hastalığı,

c. Eşi yahut ikinci derece dahil kan/kayın hısımlarından birinin sıhhat kurumu heyet raporuyla belgelendirilmiş hayati tehlike ortasında olduklarını gösteren hastalığı,

ç. Sevktilk evvel yahut daha sonraki on beş gün ortasında eşinin yahut ikinci derece dahil kan/kayın hısımlarının mevti,

d. Sevktilk evvelki yahut daha sonraki on beş gün ortasında kendisi yahut ikinci derece dahil kan/kayın hısımlarından birinin evlenmesi,

e. Sevktilk evvelki yahut daha sonraki iki ay içerisinde çocuğunun doğması halleri hariç ertelemeleri yapılmaz.

BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ NE VAKİT AÇIKLANACAK?

Ulusal Savunma Bakanlığı’nın duyurusuna göre 2022 bedelli askerlik yerleri 28 Ocak tarihinde e-devlet üzerinden açıklanacak.

BEDELLİK ASKERLİK YERİ SORGULAMA

Askerlik yerleri, e-devlet üzerinden açıklanıyor. Askerlik için müracaatlarını yapan adaylar, e-devlet üzerinden giriş yaparak yerlerini öğrenebiliyor.