Der Die Das ne demek ?

celeron

Global Mod
Global Mod
Der, Die, Das, Almanca dilinin uc deyimleridir ve Almanca dilini ogrenmek isteyenler tarafndan genellikle ogrenilen en onemli ilk oge olarak kabul edilir. Her uc deyim, Almanca cumle yapsnda kullanlan onemli anahtar kelimelerdir. Der, Die, Das, Almanca cumlelerinin ozneleri, tekil isimler, cogul isimler ve fiil yardmclarn gostermek icin kullanlr.

Der

Der, Almanca cumlelerinin erkek tekil isimlerini gostermek icin kullanlr. Ornek olarak, "Der Mann" ("Erkek adam"), "Der Junge" ("Erkek cocuk") ve "Der Lehrer" ("Ogretmen") gibi. Der, ozellikle Almanca'da cumlenin basnda kullanlr.

Die

Die, Almanca cumlelerinin kadn tekil isimlerini gostermek icin kullanlr. Ornek olarak, "Die Frau" ("Kadn"), "Die Mutter" ("Anne") ve "Die Tochter" ("Kz") gibi. Die, Almanca'da cumlenin basnda kullanlr.

Das

Das, Almanca cumlelerinin cogul isimlerini veya nesneleri gostermek icin kullanlr. Ornek olarak, "Das Kind" ("Cocuk"), "Das Haus" ("Ev") ve "Das Auto" ("Otomobil") gibi. Das, Almanca'da cumlenin basnda kullanlr.

Fiil Yardmclar

Der, Die ve Das, Almanca cumlelerinin fiil yardmclarn gostermek icin de kullanlr. Ornek olarak, "Er isst" ("O yiyor"), "Sie trinken" ("Onlar iciyor") ve "Es geht" ("Gidiyor") gibi. Der, Die ve Das, cumlelerin fiil yardmclarnn sonunda kullanlr.

Der, Die ve Das, Almanca dilini ogrenmek isteyenler icin cok onemlidir. Der, Die ve Das, Almanca cumlelerinin ozneleri, tekil isimler, cogul isimler ve fiil yardmclarn gostermek icin kullanlr. Der, Die ve Das, Almanca cumlelerinin basnda veya sonunda kullanlr ve cumlenin kalbn belirler.