Hacizli mallar elektronik ortamda satılacak

Professional

New member
TBMM’de 24 Kasım 2021’de kabul edilerek maddeleşen kanun değişikliğiyle İcra İflas Kanunu’na, ‘Hacizli malın ulusal yargı ağı bilişim sistemine entegre elektronik satış portalında açık artırmayla satılmasına yönelik karar eklendi. Adalet Bakanlığı tarafınca hazırlanan İcra ve İflas Kanunu Uyarınca Elektronik Ortamda Yapılacak Satışların Yordamı Hakkında Yönetmeliğin 8 Mart 2022’de yürürlüğe girmesi ile hacizli malların elektronik ortamdan satışı 15 Mart 2022’de Ankara Batı İcra Dairesi’nde pilot olarak başlatıldı. Edinilen bilgiye göre bugüne kadar 14 adliyede hacizli malların elektronik ortamda satışı uygulamasına geçilirken 2 Ocak 2023 itibariyle tüm vilayet ve ilçelerdeki adliyelerde uygulamaya başlanacak. bu biçimdelikle yarından itibaren ilanı yapılacak satışlar hakkında elektronik ortamda satış yapılacak.

EN YÜKSEK TEKLİF VERENE İHALE EDİLECEK

İcra ve İflas Kanunu Uyarınca Elektronik Ortamda Yapılacak Satışların Adabı Hakkında Yönetmelik’e nazaran, açık artırmayla satış süreçlerinde, taşınırın açık artırma şartnamesi, taşınır ya da taşınmazların elektronik satış ortamında açık artırma ilanı, açık artırma şartnamesi, gazete ilanı ve artırma sonuç tutanağının kullanmasında mecburilik bulunuyor. Artırmaya katılabilmek için hacizli malın pahasının yüzde 10’unu karşılayacak meblağdaki nakit teminatın en geç artırma mühletinin bitimindilk evvelki gün saat 23.30’a kadar satışı yapan icra dairesinin banka hesabına Elektronik Satış Portalı üzerinden yatırılması zarurî olacak. Elektronik Satış Portalı’nda yapılan açık artırmada teklif verme mühleti 7 gün olarak belirlenirken, elektronik ortamda teklif verebilmek için Adalet Bakanlığınca hazırlanan mukavelenin iştirakçiler tarafınca kabul edilmesi gerekli olacak. Açık artırmada, teklif verenlerin şahsi ayrıntıları, artırma müddeti ortasında bilişim sistemini işleten kamu vazifelileri hariç hiç kimse tarafınca görülemeyecek. Satış talebi, teklif verme mühleti başladıktan daha sonra geri alınamayacak, teklif verme mühletinin bitimine kadar borcun büsbütün ödenmesi halinde ise satış durdurulacak. Kuralların yerine gelmesi halinde mal, en yüksek teklif verene ihale edilecek.