Hacizli mallara e-satış bugün prestijiyle başlıyor

Professional

New member
İcra ve İflas Kanunu Uyarınca Elektronik Ortamda Yapılacak Satışların Yordamı Hakkında Yönetmelik’e nazaran, açık artırmayla satış süreçlerinde, taşınırın açık artırma şartnamesi, taşınır ya da taşınmazların elektronik satış ortamında açık arttırma ilanı, açık artırma şartnamesi, gazete ilanı ve artırma sonuç tutanağının kullanmasında mecburilik bulunuyor. Artırmaya katılabilmek için hacizli malın pahasının yüzde 10’unu karşılayacak fiyattaki nakit teminatın en geç artırma müddetinin bitimindilk evvelki gün saat 23.30’a kadar satışı yapan icra dairesinin banka hesabına Elektronik Satış Portalı üzerinden yatırılması zarurî olacak. Elektronik Satış Portalında yapılan açık artırmada teklif verme mühleti 7 gün olarak belirlenirken, elektronik ortamda teklif verebilmek için Adalet Bakanlığı’nca hazırlanan kontratın iştirakçiler tarafınca kabul edilmesi gerekli olacak.

Açık artırmada, teklif verenlerin şahsi ayrıntıları, artırma müddeti ortasında bilişim sistemini işleten kamu nazaranvlileri hariç hiç kimse tarafınca görülemeyecek. Satış talebi, teklif verme mühleti başladıktan daha sonra geri alınamayacak, teklif verme müddetinin bitimine kadar borcun büsbütün ödenmesi halinde ise satış durdurulacak. Kuralların yerine gelmesi halinde mal, en yüksek teklif verene ihale edilecek. TBMM’de 24 Kasım 2021’de kabul edilerek maddeleşen kanun değişikliğiyle İcra İflas Kanunu’na, ‘Hacizli malın ulusal yargı ağı bilişim sistemine entegre elektronik satış portalında açık artırmayla satılmasına’ yönelik karar eklemişti.