Kariyer planlama nedir kısaca ?

DeSouza

Global Mod
Global Mod
Kariyer Planlama nedir ksaca?
Kariyer Planlama, bir kisinin kariyeri ve mesleki hedefleri icin stratejik bir yaklasm olarak tanmlanr. Kariyer planlamas, bir kisinin hedeflerini gerceklestirmek icin gerekli bilgileri, becerileri, stratejileri ve kaynaklar kesfetmesini ve bunlar uygulamasn saglar. Kariyer planlama, kisinin gelecekteki mesleki hedefleri icin calsma hayatna olan toplam katlmn arttracak sekilde planlanr.

Kariyer Planlama Sureci
Kariyer planlama sureci, insanlarn gelecekteki mesleki hedeflerini saglamak icin gerekli bilgileri kesfetme, becerilerini gelistirme ve stratejilerini olusturma surecini icerir. Kariyer planlamasnda, kisinin gecmis deneyimi, kisisel ozellikleri, mevcut becerileri, mesleki hedefleri ve daha fazlas goz onunde bulundurulmaldr. Kariyer planlama, kisinin kendini kesfetmesini, dogru is aramasn, calsma hayatna katlmn ve ayn zamanda kendini gelistirmesini saglar. Kariyer planlamas kisinin gelecekteki hedeflerini gerceklestirmesi ve mesleki basarsn arttrmas icin onemli bir adm olabilir.

Kariyer Planlamann Faydalar
Kariyer planlama, kisinin gelecekteki hedeflerini gerceklestirmesine yardmc olur. Kariyer planlamas, kisinin kendini yeterli ve uygun gordugu isleri bulmasna yardmc olur. Ayn zamanda, kisinin calsma hayatna katlmn arttracak stratejiler gelistirmesine izin verir. Kariyer planlamas, kisinin mevcut becerilerinin gelistirilmesini ve kariyerinde ilerlemesini saglar. Kariyer planlama, kisinin kendisini tanmasn ve calsma hayatna katlmasn saglar. Kariyer planlamas, kisinin kariyeri hakknda bilincli kararlar almasn saglar.