Vergide yeni devir başladı… Konut sahibi 21 bin, Youtuber 1.9 milyon lira üzeri gelire beyanname verecek

Professional

New member
Gelir vergisi yasasında yer alan istisna ve indirim fiyatları muhakkak oldu. 2022 yılı için 9 bin 500 lira olan kira gelirindeki istisna bir daha değerleme meblağı oranında artırıldı. Mesken sahipleri elde ettikleri kira gelirini bir daha sonraki yıl beyan ederek vergilerini ödüyorlar. 2022 yılında mesken sahiplerinin elde ettikleri kira geliri toplamda 9 bin 500 lirayı aşıyorsa aşan kısmı için mart ayında beyanname vermek zorundalar. Aylık bazda 791 liranın üstünde kira geliri elde ediliyorsa bu gelirin üzerindeki gelir için beyanname verilecek. Kira gelirinin aylık elde edilmesi kaidesi bulunmuyor. Şayet konut mart ayında 950 lira kiraya verilmişse 10 ay boyunca elde edilen kira geliri 9 bin 500 liraya geliyor. bir daha beyanname verilmesine gerek yok.

Ancak haziran ayında 5 bin liraya kiraya verilen konut için elde edilen 30 bin liranın 9 bin 500 lira istisna sonu aşıldığı için 20 bin 500 lira için beyanname verilmesi gerekecek. 2023 yılı ortasında hudut 21 bin liraya çıkarıldı. Aylık bin 750 liraya oturulan bir mesken için yıllık bazda kira geliri 21 bin liraya denk geliyor. Bu durumda yıllık hudut geçilmediği için gelecek yıl yani 2024 yılında beyanname verilmesine gerek olmayacak. Ancak bu yıl 5 bin lira kiraya verilen bir konut için yıllık bazda elde edilen 60 bin liranın 21 bin lirası istisna fiyatı olacak, kalan 39 bin lira için beyanname verilmesi gerekecek. İşte 2023 yılında geçerli olacak başka istisna ve indirim fiyatları:GAYRİMENKUL PAHASI

* Bedel artış hasılatlarındaki 25 bin lira istisna meblağı 55 bin lira olarak belirlendi. Örneğin, sahip olunan gayrimenkullerin iktisap tarihinden itibaren 5 yıldan evvel satılması halinde bu satış niçiniyle elde edilen hasılatlar paha artış karı olarak vergilendiriliyor. Paha artış hasılatlarının beyan edilip edilmeyeceği ise istisna fiyatının altında kalıp kalmadığına bağlı. 2023 yılında elde edilen kıymet artış hasılatının 55 bin lirayı aşması halinde beyanname verilecek fakat 55 bin lira istisna meblağı beyan edilen gelirden düşülecek.KİRALIK ARACA 17 BİN LİRA

* Binek arabalara ait sarfiyat olarak indirim konusu yapılabilecek fiyatlar da arttı. Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin işletmelerinde kullanılan binek arabaların kiralık olması durumunda ödenen aylık kira fiyatı ile işletmeye kayıtlı binek arabalarının amortisman yoluyla sarfiyat yazılabilecek iktisap bedeli ile ilgili indirim fiyatları da arttırıldı. Bu çerçevede, binek arabalar için; ödenen aylık kira masrafı 8 bin liradan 17 bin liraya, amortisman yoluyla sarfiyat yazılabilecek iktisap bedeli hududu da 430 bin liradan 950 bin liraya çıkarıldı.YOUTUBER’LARA 1.9 MİLYON KAİDESİ

* YOUTUBER’ların kar istisna meblağı da artırıldı. Toplumsal medyada içerik üreten ve taşınabilir uygulama geliştirenler için sıradan bir vergileme adabı getirilmişti. Bu işleri yapanlar, bankada bir hesap açıyor ve banka bunlar ismine yapılan ödemelerden yüzde 15 oranında vergi kesintisi yapıyor. Bu kapsamda elde edilen hasılatların 2022 yılı için 880 bin lirası gelir vergisinden istisnaydı. Bu fiyat 2023 yılında elde edilecek gelirler için 1 milyon 900 bin liraya çıktı. Youtuber’lar şayet 2023 yılında elde ettikleri gelir 1 milyon 900 bin liranın altındaysa aslına bakarsanız banka yüzde 15 stopaj kesintisi yapacak ve beyanname verilmesine gerek kalmayacak. Lakin elde edilen gelir 1 milyon 900 bin liranın üstünde olurse beyanname verilip elde edilen gelire bakılırsa vergi ödemek zorunda kalacaklar.TELİF HAKKI ÇIKARLARI

* Telif haklarından elde edilen hasılatlara uygulanan istisna fiyatı da artırıldı. Müellif, mütercim, heykeltıraş, hattat, ressam, bestekâr, bilgisayar programcısı ve mucitlerin ve bunların yasal mirasçılarının şiir, kıssa, roman, makale, bilimsel araştırma ve incelemeleri, bilgisayar yazılımı, röportaj, karikatür, fotoğraf, sinema, görüntü band, radyo ve televizyon senaryo ve oyunu üzere yapıtlarından elde ettikleri hasılatları, muhakkak bir meblağı aşamaması halinde gelir vergisinden istisna. Bu hasılatlarla ilgili 880 bin lira olan istisna fiyatı 2023 yılında elde edilecek gelirler için 1 milyon 900 bin liraya çıkarıldı.

İŞTE ÖTEKİ İSTİSNA TUTARLARI

– Engelli vatandaşların yararlandığı Gelir vergisi indirimi fiyatları arttı. Bu kapsamda mesela, 2023 yılında fiyat geliri elde eden I. Derece Engelli bir ücretlinin aylık fiyat matrahından 4 bin 400 lira, yıllık ise 52 bin 800 lira indirim yapılacak.

– Esnaf muaflığı limiti de arttı. Muafiyet limiti olan 320 bin lira 2023 yılında konutlarda üretilerek satılan mamüllerin satışından elde edilen gelirin 700 bin liraya kadar olan kısmı muafiyet kapsamında olacak.

– Uyumlu mükelleflere vergi indiriminde yer alan limit güncellendi. Bu kapsamda vaktinde beyannamelerini veren ve vergilerini ödeyen mükellefler 5 puanlık vergi indiriminden yararlanırken, vergi indirimi yapılabilecek fiyatın üst limiti de 2 milyon liradan, 4.4 milyon liraya çıkarıldı.